halmstad industri el

Halmstad Industri El AB • Box 4045, 300 04 Halmstad • Besöksadress: Västervallvägen 2, 302 50 Halmstad
info@halmstadindustriel.se • Telefon +46 35-21 08 95

 

Per Sjölin, VD
Försäljning, projektledning, elektrisk felsökning, förebyggande underhåll, elkonstruktion, programmering.

Telefon 035-18 50 90          
Mobil 076-104 19 50
per.sjolin@halmstadindustriel.se
 

Mattias Helgesson
Elektrisk felsökning, programmering, installationer

Telefon 035-18 50 94
Mobil 076-104 19 54

mattias.helgesson@halmstadindustriel.se

Daniel Blom
Programmering, mjukvaror, CNC

Tel 035-18 50 97
Mobil 073-710 11 20

daniel.jonsson@halmstadindustriel.se

 

Per Andreasson
Elektrisk felsökning, förebyggande underhåll,
installationer.


Telefon 035-18 50 93
Mobil 070-669 52 89
per.andreasson@hamstadindustriel.se


Thomas Paulsson
Vår glade Thomas har gått i pension
men finns tillgänglig för diverse arbeten.Mobil 076-812 33 28
 

 

Jan Larsson
Elektrisk felsökning, förebyggande underhåll, elkonstruktion, projektering, inköp.

Telefon 035-18 50 91
Mobil 076-104 19 51

jan.larsson@halmstadindustriel.se

Bo Petersson
Mekanisk felsökning, förebyggande underhåll, hydraulikservice, hydraulkonstruktion, pneumatikservice, pneumatikkonstruktion.

Telefon 035-18 50 95
Mobil 070-630 23 09
bo.petersson@halmstadindustriel.se

Lars Westerlund
Administration, planering.


Telefon 035-18 50 96
Mobil 070-399 99 55
lars.westerlund@halmstadindustriel.se


Per-Magnus Karlsson
Elektrisk felsökning, förebyggande underhåll, installationer, elkonstruktion, programmering.

Telefon 035-18 50 92
Mobil 076-104 19 52
per.magnus@halmstadindustriel.se
 

 

Mattias Nilsson
Elektrisk felsökning, programmering, förebyggande underhåll

Telefon 035-18 50 98
Mobil 076-1001833

mattias.nilsson@hamstadindustriel.se